Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Hansgrohe

( ilość produktów: 19 )

Postanowienia ogólne

Oprócz rękojmi przysługującej klientom Hansgrohe w ramach jego obowiązków ustawowych, Hansgrohe udziela im dodatkowej gwarancji producenta. Gwarancja ta nie ma żadnego wpływu na skuteczność ogólnie obowiązujących przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej, np. ustawy o odpowiedzialności za produkty w przypadku umyślnego działania lub rażącej niedbałości czy w związku  z narażeniem  życia lub zdrowia wynikającymi z działalności Hansgrohe lub jego wykonawców.
„Konsumentem” w rozumieniu niniejszej gwarancji producenta jest każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie zakupiła go w celu dalszej odsprzedaży ani w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu wykonywania czynności związanych z tą działalnością u osób trzecich. „Nabywca” jest to konsument, który jako pierwszy zakupił produkt od Hansgrohe, jego przedstawiciela handlowego lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która zakupiła ten produkt w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu odsprzedaży lub instalacji.

Ochrona z tytułu gwarancji

Ważna na produkty Hansgrohe, które nabywcy zakupili po 01.01.2010 r. (decyduje dokument zakupu):
Hansgrohe gwarantuje Konsumentom, że jego produkty są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki obecne w produkcie już w chwili produkcji. Roszczenia z tytułu szkód następczych lub w związku z odpowiedzialnością producenta za produkt mogą być podnoszone wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.
Niniejsza gwarancja jest ważna na 5 lat od chwili zakupu towaru przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od chwili produkcji. W związku z realizacją świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu i nie zaczyna również nowego biegu.


Pisemne zgłoszenie usterki

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji Konsument może podnieść w formie pisemnego zgłoszenia usterki w czasie trwania okresu gwarancyjnego, w którym Nabywca zakupił dany produkt. Warunkiem zachowania tych roszczeń jest zgłoszenie usterek przez Konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od chwili ich stwierdzenia lub od momentu, kiedy powinien był je stwierdzić. Na Konsumencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu). W razie konieczności Hansgrohe zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu.

Świadczenia gwarancyjne

Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić produkt, dokonać jego wymiany lub zwrócić Konsumentowi koszty zakupu.     Naprawa uszkodzonego produktu następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W takim przypadku gwarancja obejmuje bezpłatną dostawę niezbędnych części zamiennych. W przypadku gdy Hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu.
W przypadku wymiany produkt zostanie bezpłatnie zastąpiony nowym produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania usterki dany produkt nie jest już produkowany, to Hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego.
Transport lub przesyłka od i przez Hansgrohe lub od i przez przedstawiciela handlowego, każdy demontaż i każda ponowna instalacja produktu lub inne szczególne działania mogą być podejmowane wyłącznie za uprzednią zgodą Hansgrohe. Jeśli Hansgrohe zgodzi się na zamierzone działania, to ponosi koszty związane z jego realizacją. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u najbliższego przedstawiciela handlowego Hansgrohe.
Jeśli Hansgrohe zdecyduje się na zwrot kosztów zakupu produktu i potwierdzi tę decyzję pisemnie, to Konsument jest zobowiązany oddać produkt, a Hansgrohe zwraca mu poniesione koszty zakupu

Warunki i wykluczenia

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.
Przed montażem
Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hansgrohe.pl.
Roszczenie gwarancyjne nie dotyczy :
– części zużywających się, np. uszczelek; 
– części kruchych, np. szkła, żarówek; 
– materiałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów; 
– niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu; 
– zabrudzeń, wpływu wody,  w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, 
– błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących; 
– uszkodzeń produktu wynikających ze sposobu instalacji, transportu 
– produktów pochodzących z wystawy itp.   
Gwarancja traci ważność w przypadku:
– nie zastosowania się do wręczonej Konsumentowi lub dostępnej na stronie www.hansgrohe.pl instrukcji montażu, zaleceń pielęgnacji i eksploatacji; 
– instalacji, konserwacji lub napraw dokonywanych przez niefachowy personel; 
– uszkodzenia produktu przez sprzedawcę, instalatora lub osobę trzecią; 
– szkód związanych z normalnym zużyciem lub celowym uszkodzeniem 
– niewłaściwej pielęgnacji lub jej braku 
– produktów, które nie były lub nie są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem; 
– uszkodzeń wskutek działań siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów lub szkód powstałych wskutek oddziaływania mrozu.

Wyłączenie gwarancji

Jeśli w przypadku stwierdzenia wady produktu okaże się, że nie podlega ona niniejszej gwarancji, to koszty przesyłki i transportu produktu ponosi Konsument. Dodatkowo Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów, w tym wszelkich kosztów robocizny, powstałych w wyniku badania produktu, a także kosztów demontażu i ponownej instalacji produktu. O ile Konsument po uzyskaniu informacji o wyłączeniu gwarancji oraz o przewidywalnych kosztach naprawienia istniejącej wady będzie życzył sobie wykonania tej naprawy, to będzie zobowiązany do dodatkowego poniesienia kosztów części zamiennych oraz kosztów robocizny.
Jeśli wada produktu nie była zauważona podczas wydawania, Hansgrohe podejmie decyzję w każdym przypadku indywidualnie, czy naprawa/wymiana zostanie podjęta w ramach dobrej woli. W takim przypadku konsumentowi nie przysługuje prawne roszczenie do usunięcia usterki.   

Przepisy ustawowe

Oprócz praw wynikających z niniejszej gwarancji Konsumentowi przysługują uprawnienia ustawowe. Prawa te, będące niekiedy bardziej korzystne dla Konsumenta, niż te wynikające z niniejszej gwarancji, nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nie narusza również w żadnym stopniu praw, które Nabywca lub Konsument może podnosić wobec sprzedawcy, u którego zakupił produkt.

Miejsce realizacji, właściwość sądu i ustawodawstwa

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji uprawniony może dochodzić wyłącznie przed właściwym rzeczowo Sądem w Poznaniu , a prawem właściwym jest prawo polskie.
Hansgrohe Sp. z o.o. 
ul. Sowia 12 
62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

Cena
-
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 269 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-17
Bardzo profesjonalnie. Pozdrawiam
2024-04-11
Zaskakująco szybka dostawa
pixel