Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Grohe

( ilość produktów: 1 )

1. Zakres stosowania 
1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji. 
1.2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych 
importerów współpracujących z Gwarantem. 
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową. 
2. Deklaracja gwarancji 
2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do 
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami 
i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem. 
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z wymaganiami. 
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie 
użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych 
do produkcji. 
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie 
z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub 
zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego 
odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie 
wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem. 
3. Zasady gwarancji 
3.1. Okres gwarancji 
? 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży 
Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne*)

*) Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej 
termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej 
raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez 
osobę upoważnioną. 
? 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej*
)

*) Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej 
termin gwarancji również wynosi 10 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych 
(przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji 
produktów przez osobę upoważnioną. 
? 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych. 
3.2. Postępowanie reklamacyjne 
? Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie 
w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich 
zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy 
uzna, że reklamacja jest zasadna. 
? Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. 
Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym 
dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji 
jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu 
wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został 
zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją. 
? W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, 
kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres. 
? Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, 
zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od 
wad, w terminie uzgodnionym z kupującym. 
? Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez 
kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz 
ponownego zamontowania. 

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 378 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-22
Bardzio dobra obsługa zamówienia. Szybko i sprawnie
2024-07-16
Polecam.
pixel