Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Besco

( ilość produktów: 5 )
Cena
-

1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta, zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych rzeczy, sprzedanej w dniu wymienionym na pierwszej stronie niniejszej gwarancji, licząc od daty sprzedaży. Zakres ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do produktów PIRAMIDA zakupionych i użytkowanych na obszarze Polski. 
2. Gwarant udziela gwarancji że zakupiony przez Państwa produkt jest wolny od wad materiałowych fabry
cznych oraz spełnia parametry techniczne określone dla danego typu produktu. 
3. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu lub paragonem fiskalnym i reklamowanym produktem jest 
dowodem przysługującej gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dokładnego określania nazwy produktu, danych Kupującego, pieczęci i podpisu Sprzedawcy, podpisu Klienta oraz dołączonego dowodu zakupu (faktury lub paragonu fiskalnego) jest nieważna. 
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek: 
a. niewłaściwej, niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy 
kupującego, 
b. mechanicznego uszkodzenia produktu będącego następstwem niewłaściwego przechowywania lub transportu, 
c. uderzenia ostrym lub twardym przedmiotem, zarysowania, otarcia itp., 
d. kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i innymi środkami chemicznymi, 
e. kontaktu z ogniem lub innymi źródłami ciepła, 
f. uszkodzenia wynikłe wskutek osadzania się kamienia kotłowego, 
g. mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciążenia i wywołanych nim wad, 
h. naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, 
i. czynności konserwacyjno-naprawczych dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione w wyniku których 
wada powstała 
j. używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów konserwacyjno-czyszczących nie 
przeznaczonych do używania z danym produktem, 
k. zamontowania produktu niezgodnie z zaleceniami montażu, dołączonymi do niniejszej karty gwarancyjnej. 
5. Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów w których stwierdzono ingerencję w strukturę produktu np. 
wycięcie otworów pod baterię. 
6. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte czynności: związane z montażem, uruchomieniem, konserwacja, przewidziane w instrukcji obsługi do wykonania, których kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, 
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu poniesionych kosztów bądź szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu oraz kosztów demontażu, urządzenia, 
8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może naprawić produkt poprzez: naprawę, regenerację bądź wymianę części lub całości produktu. 
9. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia. 
10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego 
uszkodzonej części w ciągu 21 dni od daty jego dostarczenia do sprzedawcy. 
Jeśli usunięcie wady z powodu jej skomplikowania, wymaga znacznego nakładu pracy lub 
wymaga zamówienia stosownych części zamiennych, termin może ulec stosownemu przedłużeniu, przy czym gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę w możliwie najkrótszym terminie. 
11. Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej. Na niniejszej karcie gwarancyjnej 
(rubryka: podpis klienta) kupujący składa podpis, który świadczy o zaakceptowaniu postanowień, co skutkuje 
zawarciem umowy przez strony. 
12. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 
- stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek 
w Karcie Gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnioną, 
- stwierdzenia przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych, 
- użytkowania produktu od momentu gdy stwierdzono pojawienie się wady. 
13.Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 Postępowanie reklamacyjne: 
1. Reklamujący zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie, zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonych wadach, 
dokonując dokładnego opisu tych wad. 
2. Koszty postępowania reklamacyjnego strony ponoszą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 334 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-05
bez zarzutu
2024-06-04
Bardzo miła i rzetelna obsługa.
pixel